My Devoxx '11 slides (Maven + Android) at SlideShare