Glassfish V3 + Standalone client lookup session bean JNDI