OpenSolaris Tour 2009 - Day 2 - Sao Leopoldo/BRAZIL