Skip to main content

:PL: Jak zainstalować LG3D (mega paczke) (HOW TO INSTALL)

1 reply [Last post]
radeczka
Offline
Joined: 2004-05-12

Witam dzieki uprzejmo?ci i pracy Stanislawa Styszynskiegio pod adresem http://www.linux.com.pl/forum/index.php?t=msg&th=39336&start=0&rid=14917...

jest dostepne instrukcja jak zainstalowa? i uruchomi? LG3D

Reply viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
radeczka
Offline
Joined: 2004-05-12

Hi

I jeszcze fajny blog o lg3d na ubuntu

http://metal.eu.org/techblog/2006/07/14/project-looking-glass-na-ubuntu/

Radek